Toegankelijk stemmen

De Stembox helpt blinden en slechtzienden 

zelfstandig stemmen.

stembbox
Zelfstandig je stem uitbrengen tijdens gemeentelijke, provinciale, landelijke of Europese verkiezingen is voor velen een vanzelfsprekende zaak.


Voor mensen met een visuele beperking is dit helaas niet het geval!

In veel gevallen zijn slechtziende en blinde mensen afhankelijk van begeleiders, die voor hen het gekozen rondje rood kleuren.
Dit heeft een negatieve impact op hun gevoel van burgerschap en betrokkenheid bij de democratie.
Hun motivatie om te stemmen is laag en de ervaring in het stemhokje is vaak teleurstellend.

Willen we niet allemaal de dingen zelfstandig kunnen doen?

OVER STEMBOX

De Stembox is een oplossing voor gemeenten die kiezers met een visuele beperking in staat willen stellen zelfstandig hun stem uit te brengen bij verkiezing.


Dankzij de Stembox wordt kiezen toegankelijk voor slechtziende en blinde mensen en nemen zij als volwaardig burger deel aan de democratie.

stembox met potlood
Stembox met verkiezingspotlood

ERVARINGEN

Nu voel ik mij een volwaardig burger
Stemmen voelt nu wel aan als een feestje. 

Heel blij dat dit kan!

Leonard
Leonard
Zelfstandig stemmen is mijn recht
Stemmen is mijn recht en wil ik zelf kunnen doen net zoals ik mij overal zelfstandig begeef.
Ivar

Ik wil deze kans grijpen

Nu ik zelfstandig kan stemmen wil ik deze kans grijpen. Ook al moet ik mij verder verplaatsen.
Theo

Toegankelijk stemmen

Zelfstandig stemmen is een basisrecht, maar voor mensen met een visuele beperking is dit alles behalve voor de hand liggend.

De Nederlandse overheid en diverse organisaties namen al heel wat initiatieven om toegankelijk stemmen te realiseren. We verzamelen alle interessante links voor jou.

Stemmen met Stembox en Stemmal
Kiezer met visuele beperking brengt stem uit met behulp van de Stembox en Stemmal

PARTNERS

Sensotec logo
fablab logo
logo oogvereniging